Tự giới thiệu về Hội

back

Từ năm 1991 Hội của chúng tôi đã đảm trách công việc tư vấn và chăm sóc cho người nhập cư qua những nhân viên chính thức và những người làm công tác thiện nguyện. Chúng tôi giúp đỡ họ khi giao tiếp với các công sở và các cơ quan cũng như giải đáp các vấn đề hàng ngày. Ngoài ra chúng tôi còn thực hiện các đề án để phục vụ cho viêc hội nhập của người nhập cư.
Năm 2003 Chủ tịch nước Cộng Hòa Liên Bang Đức đã trao giải thưởng để ghi nhận công lao đóng góp về công việc hội nhập của Hội.
Trong tháng 12 năm 2009 chúng tôi lại vinh dự được nhận giải thưởng hội nhập đợt 1 của Bang Sachsen do Bộ Xã hội và Bảo vệ Người tiêu dùng trao tặng.

Mục tiêu của chúng tôi:

  • Giúp đỡ để tự giúp cho việc tham gia vào cuộc sống xã hội tại Dresden của người nhập cư
  • Giảm bớt sự định kiến, bạo lực, kỳ thị chủng tộc và thù địch người nươc ngoài
  • Thực hiện đề án hỗ trợ cho việc chăm sóc và mở rộng nền văn hóa và truyền thống của các dân tộc

Tư vấn và chăm sóc
Với chuyên môn được đào tạo, chúng tôi tư vấn miễn phí cho các bạn về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như:

  • Tư vấn các vấn đề thuộc về xã hội, thuộc về cuộc sống hàng ngày cũng như các việc riêng
  • Tư vấn và giải đáp về Luật Ngoại kiều cũng như Luật quốc tịch
  • Tháp tùng đến các công sở như Sở ngoại kiều (Ausländerbehörde), Sở Nhà đất (Wohnungsamt),  Sở Xã hội (Sozialamt), Sở Giáo dục (Schulamt), Sở Thanh thiếu niên (Jugendamt), Sở Lao động (Arbeitsamt), Lao động cộng đồng (ARGE) v…v
  • Giới thiệu đến các văn phòng tư vấn khác khi có nhu cầu, như tư vấn Luật, tư vấn Gia đình, tư vấn nợ nần, tư vấn về nghiện v…v
  • Giúp đỡ trong việc khai các loại đơn từ

Chúng tôi tư vấn bằng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, tiếng Nga và tiếng Đức. Ngoài ra chúng tôi còn giúp các bạn khi có nhu cầu về hơn 20 ngôn ngữ khác nhau. Giờ  tiếp khách của chúng tôi được ghi rõ tại trang Tư vấn:Beratung

Đội ngũ Tập thể Phiên dịch (Gemeindedolmetscherdienst/Community Interpreting)
Trên cơ sở triển khai kế hoạch hội nhập của Thành phố Dresden, Hội chúng tôi đã thành lập „ Đội ngũ Tập thể Phiên dịch Dresden“.
Đội ngũ Tập thể Phiên dịch(Gemeindedolmetscher/Community Interpreter)  bao gồm những Phiên dịch nói tiếng mẹ đẻ được đào tạo, họ là những người truyền đạt ngôn ngữ và văn hóa trong các lĩnh vực về Y tế, Xã hội và Đào tạo trong khi làm nhiệm vụ. Những người này làm việc trên cơ sở thiện nguyện và được nhận thù lao. Các Hiệp hội tại  Dresden, Các Công Sở, Các nơi trực thuộc ngành Y tế cũng như các cá nhân khi có yêu cầu đều có thể sử dụng những Phiên dịch này. Hiện nay nhu cầu phiên dịch được mở rộng ra các vùng phụ cận của Dresden.


 

Bạn có muốn tiếp xúc với chúng tôi không?

Giờ tiếp khách:  Thứ hai đến thứ sáu 
  09:00 giờ đến 16:00 giờ 
Điện thoại/Fax (Văn phòng):  0351/ 484 38 03 
Điện thoại (Văn phòng tư vấn):  0351/ 484 38 05 
e-mail:  viaa.dd@t-online.de 
Đơn tiếp xúc:  Kontaktformular 

 

Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern und Aussiedlern e.V

 

convectus-Dresden © 2016 Impressum Frontier Theme