Představení spolku

back

 

Náš spolek poskytuje migrantům již od roku 1991 poradenskou činnost a preventivní péči. Naši spolupracovníci, kteří částečně pracují bez nároku na honorář, pomáhají především při jednání s úřady a institucemi ale také při řešení problémů každodenního života. Kromě toho realizujeme projekty, prostřednictvím kterých napomáháme integraci občanů s migračním pozadím a podporujeme jejich snahu o integraci.

V roce 2003 jsme byli vyznamenáni za své zásluhy v oblasti integrační práce prezidentem Spolkové republiky Německo. Také nám byla udělena Saským státním ministerstvem pro sociální věci a na ochranu spotřebitele v prosinci 2009 „1. Saská cena za integraci“.

Naše cíle:

  • pomoc k svépomoci pro zapojení migrantů města Drážďany do společenského života 
  • odbourání předsudků, násilí, rasismu a nepřátelství vůči cizincům 
  • projekty na podporu šíření a pěstování kultury a tradic různých národností

Poradenství a podpora
Nabízíme vám kompetentní a bezplatnou podporu v mnoha životních situacíchporadenství týkající se sociálních a osobních problémů jakožto jiných problémů každodenního života

  • poradenství v otázkách práva na udělení povolení k pobytu a na udělení státního občanství
  • doprovázení při návštěvě úřadů, např. cizineckého (Ausländerbehörde), bytového (Wohnungsamt), sociálního (Sozialamt) a školského úřadu, (Schulamt), úřadu péče o mládež (Jugendamt), úřadu práce (Arbeitsamt), ARGE (t.zn. regionální instituce, ve kterých společně působí zaměstnanci Spolkové pracovní agentury a komunální spolupracovníci s cílem zajistit integraci do pracovního života a přiznání příspěvku v nezaměstnanosti II) (ARGE) atd.
  • zprostředkování poradenských služeb, např. právní poradenství, poradenství v rodinných záležitostech, poradenství pro dlužníky a drogově závislé atd.
  • pomoc při vyplňování formulářů

Naši spolupracovníci vedou poradenství ve vietnamštině, ruštině a němčině, ale můžeme vám pomoci také ve více než 20 dalších jazycích. Naše úřední hodiny naleznete tady: Beratung

Tlumočnické služby
(Gemeindedolmetscherdienst/Community Interpreting)

Na základě integračního konceptu města Drážďany založil náš spolek „Místní tlumočnickou službu pro město Drážďany“. Naši tlumočníci (Gemeindedolmetscher/Community Interpreter) jsou kvalifikovaní rodilí mluvčí, kteří působí jako zprostředkovatelé svého jazyka a kultury především v oblasti zdravotnictví, sociálních věcí a vzdělávání. Pracují bez nároku na honorář jenom za náhradu osobních výdajů a mohou být nasazeni při tlumočení pro různé drážďanské spolky, úřady, zdravotnická zařízení a soukromé osoby. V současné době se snažíme rozšířit naši nabídku služeb také do okolí Drážďan.


 

Chtěli byste nás kontaktovat?

úřední doba:  pondělí až pátek 
  od 09:00 Uhr do 16:00 hod. 
telefon/fax (vedení spolku):  0351/ 484 38 03 
telefon (poradenské středisko):  0351/ 484 38 05 
e-mail:  viaa.dd@t-online.de 
kontaktní formulář:  Kontaktformular 
Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern und Aussiedlern e.V

 

convectus-Dresden © 2016 Impressum Frontier Theme